Cursuri de română, franceză, engleză și matematică

Cursuri de română (metodă orală, orice nivel)

Bazat pe practicarea la oral a structurilor limbajului folosit în viața de zi cu zi, pentru o asimilare rapidă a bazelor limbii române, această metodă este completată de exerciții regulate în scris.

Cursuri de franceză și Franceză pentru Străini (orice nivel)

Se adresează elevilor până la nivelul 2nde sau adulților care pregătesc probele scrise sau orale ale diferitelor concursuri adminisrative sau sanitare (infirmier, asistent medical, etc) sau care doresc să-și îmbunatățească ortografia (cunoștințele în gramatică).

Cursuri de engleză (nivel debutant sau intermediar)

Destinat elevilor, de la nivel de școală primară până la Terminale.

Cursuri de matematică (până la nivelul 2nde)

Pentru ajutor la lecții, pregătirea Brevetului sau îmbunătățirea rezultatelor școlare.

Cu o experiență solidă în mediul școlar dar și al formării adulților, aceste cursuri sunt concepute individual, în funcție de nivelul și de nevoile d-voastră.

Puteți urma aceste cursuri la domiciliul d-voastră, în biroul meu sau prin Skype.

Cristina Longchamp, traducător - interpret autorizat română și moldavă

Cristina Longchamp, traductrice franco-roumaine

Născută în România, unde am trăit până la vârsta de 25 de ani, locuiesc din anul 1995 în Franța, în Lons le Saunier, capitala județului Jura, în regiunea Franche-Comté, unde exersez profesia de traducător-interpret autorizat, specialist al limbii române și moldave, dar și pe aceea de profesor în formarea inițială sau profesională.

Bilingvă în franceză-română, autorizată de către Curtea de Apel din Besançon, am responsabilitatea de traducător autorizat în română de mulți ani (2007), iar în cadrul acesteia, propun servicii de interpretariat și traduceri de documente oficiale, ca de exemplu acte de stare civilă, diplome sau dosare juridice și penale.

Membru oficial al Companiei Experților Traducători și Interpreți din Besançon, traducător autorizat pe lângă Curtea de Apel din Besançon, cu cea mai mare seriozitate, pun la dispoziția d-voastră competențele mele, experiența și pasiunea mea pentru lingvistică.

CV detaliat

Bouton facebook 1