Interpretariat RO-FR și sprijin în demersuri administrative

Servicii de interpretariat

Cu ocazia unor saloane comerciale, procese juridice, târguri, expozițiil, conferințe, reuniuni, utilizând metoda interpretării simultane sau consecutive, TRADUCRIS vă pune la dispoziție experiența și competențele sale în domeniul traducerii orale, datorită stăpânirii perfecte a limbii române, moldave și franceze.

Sprijin la integrarea persoanelor stabilite recent în Franța

Ați sosit nu demult în Franța ?

La domiciliul d-voastră, în biroul meu sau de la distanță, prin Skype, TRADUCRIS vă asistă în numeroasele demersuri administrative franceze, care sunt câteodată foarte complicate.

Căutați o slujbă în Franța ?

Pentru obținerea Cărții de sejur, pentru comunicarea cu angajatorul d-voastră sau cu diferitele administrații, TRADUCRIS vă propune servicii de consiliere în caz de angajare sau în scopul regularizării situației d-voastră. Putem să vă ajutăm de asemenea în redactarea CV-ului d-voastră și a scrisorii de motivare, punând în valoare experiențele profesionale, calitățile și competențele d-voastră.

Aveți nevoie să stăpâniți mai bine limba franceză ?

Bazându-se pe experiența sa solidă de profesor în mediul școlar și în cadrul formării adulților, TRADUCRIS vă propune serii de cursuri adaptate nivelului și nevoilor d-voastră, cunoașterea limbii franceze constituind o condiție indispensabilă integrării. 

Cristina Longchamp, traducător - interpret autorizat română și moldavă

Cristina Longchamp, traductrice franco-roumaine

Născută în România, unde am trăit până la vârsta de 25 de ani, locuiesc din anul 1995 în Franța, în Lons le Saunier, capitala județului Jura, în regiunea Franche-Comté, unde exersez profesia de traducător-interpret autorizat, specialist al limbii române și moldave, dar și pe aceea de profesor în formarea inițială sau profesională.

Bilingvă în franceză-română, autorizată de către Curtea de Apel din Besançon, am responsabilitatea de traducător autorizat în română de mulți ani (2007), iar în cadrul acesteia, propun servicii de interpretariat și traduceri de documente oficiale, ca de exemplu acte de stare civilă, diplome sau dosare juridice și penale.

Membru oficial al Companiei Experților Traducători și Interpreți din Besançon, traducător autorizat pe lângă Curtea de Apel din Besançon, cu cea mai mare seriozitate, pun la dispoziția d-voastră competențele mele, experiența și pasiunea mea pentru lingvistică.

CV detaliat

Bouton facebook 1