Dosare juridice

documente oficiale
procuri
acte de proprietate
contracte
acte constitutive întreprinderi
notificări
procese verbale
dosare penale

Diverse documentații

instrucțiuni de folosire
notițe explicative
manuale școlare
articole de presă
cărți

Texte comerciale

fișe descriptive de produse
documente publicitare
broșuri turistice
website-uri
video-uri
mesaje radio
mesaje telefonice

Documente administrative

acte de stare civilă
atestate, adeverințe
diplome
CV-uri
scrisori, mesaje

Traduceri legalizate de documente Română (Moldavă) - Franceză

Traducerea este o disciplină literară completă, apelând totodată la mecanismele lingvistice dar și la cultura însăși a limbilor respective. Beneficiind de titlul de traducător autorizat în mod oficial, care îi permite să certifice exactitudinea și pertinența textelor traduse ale documentelor d-voastră, TRADUCRIS pune la dispoziția d-voastră toate competențele și cunoștințele sale în domeniul traducerii, atât în limba română cât și moldavă. 

Traducător autorizat pe lângă Curtea de Apel din Besançon (25).

Cristina Longchamp, traducător - interpret autorizat română și moldavă

Cristina Longchamp, traductrice franco-roumaine

Născută în România, unde am trăit până la vârsta de 25 de ani, locuiesc din anul 1995 în Franța, în Lons le Saunier, capitala județului Jura, în regiunea Franche-Comté, unde exersez profesia de traducător-interpret autorizat, specialist al limbii române și moldave, dar și pe aceea de profesor în formarea inițială sau profesională.

Bilingvă în franceză-română, autorizată de către Curtea de Apel din Besançon, am responsabilitatea de traducător autorizat în română de mulți ani (2007), iar în cadrul acesteia, propun servicii de interpretariat și traduceri de documente oficiale, ca de exemplu acte de stare civilă, diplome sau dosare juridice și penale.

Membru oficial al Companiei Experților Traducători și Interpreți din Besançon, traducător autorizat pe lângă Curtea de Apel din Besançon, cu cea mai mare seriozitate, pun la dispoziția d-voastră competențele mele, experiența și pasiunea mea pentru lingvistică.

CV detaliat

Bouton facebook 1